BREEAM****

breeamnl

Waal gaat voor duurzaam: de ambitie van Waal is met haar nieuwe kantoor het BREEAM Excellent/Vier Sterren certificaat te behalen. (BREEAM is een norm voor de duurzaamheid van een gebouw en de manier waarop het in de omgeving is ingepast.) Zo is er binnen het ontwerp onder meer rekening gehouden met het energieverbruik en het materiaalgebruik en wordt er voorzien in een warmte- en koudeopslag installatie.
breeam.nl

Geplaatst op: 01-01