Oude Westen

Programma: Collectieve woningbouw / winkels
Oppervlakte: 1.650m2
Locatie: Rotterdam
Status: Ontwerp (2018 Q3)
Beelden: Blaised

oudewesten00
oudewesten02
oudewesten04
oudewesten08
oudewesten09